+420 774 255 585
infolinka / objednávky letů

Informace o letu balnem

Kdy mete lett?

Lety probhaj po cel rok, je-li vhodn poas. Mete si dohodnout let ve vedn den, o vkendu, i ve svtek. Hlavn sezna vyhldkovch let je od dubna do jna. Pokud chcete lett i mimo seznu, tedy od listopadu do bezna, je to mon, ale vtinou pouze pokud mte objednan cel baln jen pro Vai skupinu pasar. Je nutno potat s tm, e lety balnem jsou zvisl na pznivm poas (a v zim je letovch dn mn). Nesm foukat vtr vce ne 4 m/s, nesm pret nebo snit a dohlednost mus bt minimln 5 km. Konen rozhodnut o proveden letu je vdy na pilotovi balnu, kter je zodpovdn za proveden bezpenho letu. Pokud se pilot rozhodne zruit let pro nepzniv poas, mjte na pamti, e je to vdy v prvn ad pro bezpenost Vs pasar!

Jak rezervovat V let?

Pro rezervaci Vaeho letu prosme kontaktovat nai spolenost e-mailem na info@balony-ostrava.cz nebo telefonicky na sle 774 255 585. O naplnovn let mete podat i sami, i kdy mte pouze 1 drkov certifikt. Pi rezervaci uvdjte prosm vdy variabiln symbol Va letenky! Rezervace Vaeho letu je zvazn a ru se pouze v ppad nepznivho poas a pouze ze strany provozovatele.

Jak let probh?

Sraz bude v dan as na startovnm mst. Seznmen se s pilotem a posdkou. Po krtkch ppravch se nafukuje baln. Cel pprava balnu k letu je cca 20 a 30 min. Vyhldkov let balnem trv cca 1 hodinu (dle podmnek na pistn od 50 do 70 min). Na celou akci je vak teba potat s cca 3 a 4 hodinami. Proto je balon schopen udlat pouze jeden vzlet rno a jeden odpoledne (to je odvisl od meteorologickch podmnek - rno nefouk, v poledne vtr zesl, veer se opt uklidn - neplat to vdy). Baln let vdy ve smru vtru a msto na pistn hled pilot a v posledn fzi letu. Baln je sledovn doprovodnm vozidlem, kter zajiuje nvrat pasar, posdky a balnu zpt na msto startu. Po pistn probh tradin kest vzduchoplavc ohnm, sektem, vtrem a zem a pipijeme si ampaskm na dal mkk pistn. Na pamtku obdrte kestn list vzduchoplavce. Pokud jsou pasai ochotni, jsou npomocni posdce pi nafukovn a balen balnu. Obzvlt pi balen balnu Vae vpomoc urychl V nvrat zpt na startovn msto.

Jak vysoko poletme?

Lety provdme nejastji do vky 300 m nad zem, kde budete mt nejlep rozhled na krajinu. Ale dme se pnm pasar a meme lett vysoko a rozhldnout se daleko do kraje. Samozejm ve pi dodren leteckch pedpis.

Jak se vybavit na let?

Doporuujeme obleen spe tmav barvy, starho vydn a na hlavu kiltovku, kter Vs bude chrnit ped slajcm teplem od hok. Vyadujeme pevnou sportovn obuv! Nen dovoleno lett v nazouvcch nebo botch na podpatcch. Nen nutno se oblkat njak tepleji, sta se oblct stejn, jako byste li napklad do lesa. Po dobu letu mete fotit a filmovat.
Piloti Vs ped plnovanm termnem letu telefonicky kontaktuj a v zvislosti na aktulnm poas potvrd i zru let. Pokud mte rezervaci na rann let, kontaktujeme Vs den dopedu v podveernch hodinch, u odpolednch let kolem 14. hodiny v den letu.

Rychl kontakt

Mobil: +420 774 255 585
E-mail: info@balony-ostrava.cz

Balony Ostrava na Facebooku

Copyright © 2014 Balóny Olomouc s.r.o.

Designed by: www.vip-net.cz